Julfrukost på Clarion med poteniella medlemmar

I dag fredag 16 december bjöd vi in till Qleaders årliga julfrukost.

I år kombinerade vi träffen med en medlemsvärvning och hade därför bjudit in även kvinnor som ännu inte är medlemmar i syfte att presentera Qleader och vad vi står för. Intresset var stort och vår förhoppning är naturligtvis att så många som möjligt blir medlemmar kommande år!

Förutom frukost bjöd vi på en presentation av alla deltgare och det var en imponerade flora av kompetens som hade samlats. Härligt att se!

Vi presenterade även kort de aktiviteter som gjorts under året och framför allt gick vi igenom de kommande aktiviteterna under 2012.

Qleaders ledstjärna är: ”Framtid, utveckling och tillväxt för regionen” och med tanke på den samling personer som var närvarande känns det som vår region har alla förutsättningar för att bli en ännu mer dynamisk och växande region, kul!

Kommande aktiviteter under 2012 är bland annat seminariet ”Affärsnytta och hållbarhet, hur man kommunicerar miljö och samhällsansvar” med Andreas Gyllenhammar den 24 januari 2012 på Mittuniversitetet. Den 24 maj kommer vi även att hålla ett seminarium om säljhinder och säljstilar med ViviAnn Labba.

Du som ännu inte är medlem men som känner att det här är ett nätverk för dig, välkommen med din ansökan direkt på vår hemsida!

God Jul önskar Styrelsen i Qleader