Projekt Sylarna

Projekt Sylarna är ett utvecklingsprojekt som syftar till att fler av föreningens medlemmar skall ingå i näringslivets styrelser och därmed utveckla näringslivet i Jämtland. Projektet drivs av Qleader under två år 2010-2012 och skall även leda till en sökbar och uppdaterad hemsida, utveckling för nätverkets medlemmar och större kännedom om Qleader i länet.

Projektet startade i juni 2010 och projektledare är Patricia Erlandson, Glazyr Consulting.

Mål:
Att öka antalet styrelseposter bland Qleaders medlemmar med 20% under 2 år.

Målgrupp:
Qleaders nuvarande och blivande medlemmar

Arbetssätt/ strategi:

  • Att genom olika typer av utbildningar och seminarier ge våra medlemmar fördjupade kunskaper om bland annat näringslivet i Jämtland, omvärldsbevakning, miljöfrågor, infrastruktur mm.
  • Att utveckla vår hemsida så att den blir den naturliga plattformen för att finna kompetenta kvinnor i Jämtland
  • Att i samarbete med tex Svenskt Näringsliv och handelskammaren marknadsföra Qleader i dessa organisationer.
  • Att ta aktiva kontakter med valberedningar i samband med årsstämmor.
  • Att på flera sätt bredda nätverken mellan kvinnor och män i näringslivet.
  • Att ta fram effektiva och enkla verktyg för att administrera föreningen

Våra sponsorer: