Styrelseakademins högre Styrelseutbildning för aktiebolag

Certifieringsutbildning för den som har grundläggande styrelseutbildning och erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag.
Skriftlig tentamen är ett krav för att erhålla certifikat.

Kerstin Thun, en av Qleaders medlemmar, har deltagit i utbildningen tillsammans med representanter från internationella och svenska företag.

Utbildningen genomfördes i Skåne våren 2012 med avslutande tentamen och certifiering i juni 2012.