Åsa H Pettersson

Primära flikar

Östersunds kommun
Kanslichef Överförmyndaren
063-143022
Arbetsgivare: 

Östersunds kommun

Kanslichef Överförmyndaren

2016-

Bergs kommun

Bitr adm chef

2013-2016

Bergs kommun

Utredare

2006-2013

Bergs kommun

Enhetschef ÄO

2000-2006

Östersunds kommun

PA-konsult

1999-2000

Bergs kommun

Personalsekreterare

1990-1999

Styrelseuppdrag: 

Akademikerförbundet SSR Berg

Ordförande

2007-2013

Fåker IK

ledamot

90-talet

Utbildningar: 

Mittuniversitetet

Magisterutb kvalitetsteknik

2011-2013

Mitthögskolan

Linjen för personal- och arbetslivsfrågot 3,5 år

1989 examen

Mitthögskolan

Socialrätt, rehabkunskap, psykologi enstaka kurser

1995-2007