Åsa Wengfelt

Primära flikar

Asa Wengfelt
Region Jämtland Härjedalen
Chef på Ortoped- och Ryggkirurgiska mottagningen
073-809 17 36
Arbetsgivare: 

Region Jämtland Härjedalen

Chef på Ortoped- och Ryggkirurgiska mottagningen

2016

Försäkringskassan

Verksamhetsstrateg

2014-2016

Försäkringskassan

Verksamhetsområdeschef

2010-2013

Försäkringskassan

Sektionschef

2008-2010

Försäkringskassan

Teamledare

2006-2008

F victors Advokatbyrå

Konkukrs- och obeståndshandläggare

1998-2005

Marknadsgruppen AB

Allt inom ekonomi, lön, personal

1997-1998

Swedecon AB

Allt inom ekonomi, lön, personal

1992-1997

Utbildningar: 

Uppsala Universitet

Ledarutvecklingsutbildning

2009

Mittuniversitetet

Personalvetare

2001-.2006

Wargentinsskolan

Ekonomisk kompletteringskurs

1991

Wargentinsskolan

Handel och Kontor

1985-1987