Ann Ragnvaldsson

Primära flikar

Ann Ragnvaldsson
KAJ63 AB
Kontorschef, grundare KAJ63
070-553 77 76
Arbetsgivare: 

KAJ63 AB

grundare, kontorschef

201004-pågående

Cybercom Sweden North AB

Affärsenhetschef

200705-201004

auSystems Sweden North AB

Affärsområdeschef

200611-200705

Teleca Networks AB

Konsultenhetschef

200101-200611

AU-System

Konsultenhetschef

200001–200203

Ericsson

Projektledare och mjukvaruutvecklare

199404 – 199912

Permanova Lasersystem

Mjukvaruutveckling

1993 (3 månader)

Styrelseuppdrag: 

KAJ63

Ledamot

201004-

Qleader

Ledamot

201311-

Tullus SG (Skidskytte)

Ledamot

201503-

Utbildningar: 

Högskolan i Östersund

Dataingenjörslinjen, 80 p,

1991-1993

Palmcrantzskolan Östersund

Naturvetenskaplig linje

1988-1991