AnnaLena Frykman

Primära flikar

Jämtkraft
Avdelningschef Jämtkraft Elhandel Företagssälj
063-14 90 97
Arbetsgivare: 

Jämtkraft, Elhandel Företagssälj

Avdelningschef

2015

Jämtkraft, Kontaktcenter

Avdelningschef

2006-2015

Jämtlands läns landsting

Processledare

2002-2006

Solectron

Verksamhetsutvecklare

2000-2002

Solectron

Produktionstekniker

1998-2000

Styrelseuppdrag: 

Sekreterare

ÖSK

2011

Sekreterare

Qleader

2002-2004

Utbildningar: 

Mittuniversitetet

Organisations psykologi 15hp

2011

coach2coach

Coaching Practitioner

2008

Mittuniversitetet

Psykologi, förändringsledning

2004-2005

Dataföreningen kompetens

Certifierad process utvecklare

2005

Lots

Certifierad LOTs Coach

2005

Mittuniversitetet

Kvalitetsteknik, Integrerade ledningssystem 5 hp

2003

Mittuniversitetet

Kvalitetsteknik , Processer och verktyg för förbättringar 5 hp

2002

Mittuniversitetet

Produktionstekniker utb 80 hp

1997-1999