Kristina Ekegerd

Primära flikar

Ekegerd Coaching AB
VD
070-2282411
Arbetsgivare: 

Ludvika kommun

Hälsoutvecklare

2008-2014

Örnrehab

Yrkeskonsulent

2006-2008

Samhall Resurs

Yrkeskonsulent

2003-2006

Alna Västernorrland

Verksamhetsledare

1998-2003

Syo, frivård, äldreomsorg, pensioner

Utbildningar: 

HumanResource AB Göteborg

ICF certifierad coach

2014-2015

Marie-Louise Saltin

Motiverande samtal

2012

Monica Breitholdz

Förtroendefullt samarbete

2008

Högskolan Östersund

Förvaltningslinjen

1982

Personlig utveckling och övriga samtalsutbildningar

1986-2002