Märith Bergström-Isacsson

Primära flikar

Region Jämtland Härjedalen, MusiCare AB
Verksamhetschef, Ägare
070-3448939
Arbetsgivare: 
Styrelseuppdrag: 
Utbildningar: 

Aalborg University

Forskarskola

2006-2011

Kungliga Musikhögskolan

Magisterprogrammet

2004-2005

Kungliga Musikhögskolan

Musikterapeut

1998-2001