Märith Bergström-Isacsson

Primära flikar

Östersunds kommun, MusiCare AB
Rektor, Ägare
070-3448939
Arbetsgivare: 

Region Jämtland Härjedalen

Verksamhetschef

2014-2018

Region Jämtland Härjedalen

Musikterapeut och forskare

2001-2014

Region Västerbotten

Forskare, utbildare och föreläsare

2014-2016

Utbildningar: 

Aalborg University

Forskarskola

2006-2011

Kungliga Musikhögskolan

Magisterprogrammet

2004-2005

Kungliga Musikhögskolan

Musikterapeut

1998-2001