Maria Boström

Primära flikar

Jag AB
VD
070-5445081
Arbetsgivare: 

Inlandsbanan AB

Infrastrukturchef

2006-

inlandsbanan AB

Projektansvarig

2004-2006

Banverket Projektering

Pojekteringsledare

2000-2004

Banverket Projektering

Broingenjör

1998-2000

Luelå tekniska Universitet

Teknisk utredare

1998-1998

Banverket Norra Banregionen

Handläggare bro

1996-1996

Styrelseuppdrag: 

Kören Decibel

Valberedning

2016-2018

Kören Decibel

Stämansvarig

2016-2016

Bodens Brukshundsklubb

Kassör

2000-2001

Studieråd, Geosektionen, Luleå Tekniska Universitet

Ordförande

1994-1995

Teknologkårens Utbildningsutskott, Teknologkåren i Luleå, Luleå Tekniska Universitet

Ledarmot

1994-1995

Utbildningsgrupp, Intuitionen för Väg - och Vattenbyggnad, Luleå Tekniska Universitet,

Ledarmot

1993-1994

Kyrkans Ungdom Svenska Kyrkan, Ljungs församling

Ordförande

1990-1992

Utbildningar: 

Nordisk Baningenjörs Utbildning, Norden

Nordisk Baningenjör

2005-2006

Luleå Tekniska Universitet, Luleå

Civilingenjör Väg- och Vatten

1992-1997

Nils Ericson skolan, Trollhättan

Gymnasium, 4-årig teknisk utbildning

1991-1992

Östraboskolan, Uddevalla

Gymnasium, 4-årig teknisk utbildning

1990-1991

Rock springs High School, Rock Springs, USA

Senior year

1989-1990

Östraboskolan, Uddevalla

Gymnasium, 4-årig teknisk utbildning

1987-1989