Solveig Aspholm

Primära flikar

Solveig Aspholm
Solveig Aspholm Advokat AB
Advokat
070-655 25 27
Arbetsgivare: 

Heilborns Advokatbyrå

Advokat och delägare

2012-2019

Sveaskog Förvaltnings AB

Chefsjurist

2006-2012

LRF Konsult Juridiska byrån

Jurist, teamledare

1999-2006

Swedbank

Chefsjurist, Fond-och notariatchef

1984-1999

Östersunds tingsrätt

Tingsnotarie

1982-1984

Styrelseuppdrag: 

Dotterbolag i Sveaskogkoncernen

Ledamot/ordförande

2006-2012

SunPine AB

Ledamot

2008-2012

Ersättningsmark i Sverige AB

Ledamot

2010-2016

Utbildningar: 

Uppsala universitet

Juristutbildning

1977-1982

Racklöfska skolan, Järpen

Gymnasium, naturvetenskaplig linje

1973-1976