Ulla Möller

Primära flikar

Managementkonsulterna Jämtland AB
Grundare, VD & Senior Consultant
070-2126368
Arbetsgivare: 

Sigma IT Management Sweden AB

Senior Consultant

2012-2013

Jämtkraft AB

Senior Advisor och Projektledare

2010-2011

Jämtkraft AB

Marknadschef

2005-2010

Jämtkraft Telecom AB

VD

1998-2005

Jämtkraft AB

Systemerare

1990-1998

Styrelseuppdrag: 

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsförening

Styrelseledamot

2020-

BRF Klockstapeln

Sekreterare

2016-

Boo Energi Försäljnings AB

Styrelseledamot

2009-2012

Matakademien i Jämtlands län

Kassör

2009-2011

Östersund Södra Rotaryklubb

Sekreterare

2009-2011

Qleader

Styrelseledamot

2007-2008

Fokuz AB

Styrelseledamot

2006

Dataföreningen

Styrelseledamot

2005-2006

Svenska Stadsnätsföreningen SSNf

Vice ordförande

1999-2004

Företagarna Jämtland/Härjedalen

Styrelseledamot

2003-2005

Företagarna i Östersund

Ordförande

2002-2005

Företagarna i Östersund

Styrelseledamot

2000-2001

Norrsken AB

Styrelseledamot

2000-2005

Utbildningar: 

Certifierad förändringsledare

Astrakan

2017

Svensk Energi

Individuell krishantering steg 1-3

2010

coach2coach

Coaching Practitioner

2008

Berghs School of Communication

Varumärkesstrategi och affärsstrategi

2007

Mitthögskolan

Entreprenörskap (Master)

1997

Mitthögskolan

Systemvetenskapligt program

1987-1990

Lite mer om mig: 
Under de senaste 20 åren har jag haft flera olika ledarroller, både som chef och projektledare. Jag har arbetat i stora och medelstora organisationer och har som mest haft huvudansvar för 60 medarbetare. För närvarande leder jag ett projekt där vi utvecklar och inför processer för behörighetsstyrning parallellt med implementering av systemstöd (Identity Governance and Administration). På Sweco IT, där jag ansvarade för ett utvecklingsteam, förbättrade jag bl.a. processen för planering och allokering av utvecklingsresurser samt övertog och slutförde ett BI-projekt med gott resultat. På Trafikförvaltningen ledde jag ett omfattande projekt för anskaffning och implementering av systemstöd för ärendehantering (MS Dynamics CRM) för ca 1500 användare. På IT-sektionen hade jag även uppdrag som coach till en nybliven chef och som stöd i organisationsförändringar bl.a. med kartläggning, konsekvensanalys och rekommendation. Under mina 10 år i Jämtkrafts koncernledning ledde jag bredbandsutbyggnad i tre kommuner samt hade huvudansvar för marknadsföring och försäljning av el och fjärrvärme. Där arbetade jag även med stöd för chefer i utvecklings- och förändringsarbete, lansering av kundinformationssystem för den finska elmarknaden samt med omfattande produktutvecklingsprojekt. Mina främsta styrkor är ledning/styrning inom IT samt inom utvecklings- och förändringsarbete. Jag har stort intresse för andra människor och uppnår resultat genom tydlig delegering och samarbete. Som person är jag drivande, resultatorienterad, glad, entusiasmerande och prestigelös. På fritiden tillbringar jag mycket tid på skidor, såväl på fjället, i pisten som i längdspåren, oftast tillsammans med familj och vänner. Ett annat stort intresse är travsport och jag är delägare i flera travhästar som jag följer på tävlingsbanorna.