Medlemmar

Lenita Norberg
Verksamhetsledare Företagshälsovård
Hälsorum Offerdal Jämtland
Organisationskonsult
Previa
Reception - och konferenschef
Scandic Östersund Syd
Site Director
Sutherland Global Services Sweden AB
VD
Korsta Fastigheter AB
Kanslichef Överförmyndaren
Östersunds kommun
Ann Ragnvaldsson
Kontorschef, grundare KAJ63
KAJ63 AB
Ywonne Romild
Driftchef
ISS Facility Services AB
Distriktschef
Samhall AB
Chef Telefonbanken Östersund
Swedbank
Johanna Snell, Sveaskog Förvaltnings AB
Chef Virkesadministration
Sveaskog Förvaltnings AB
Kontorsområdeschef BS Jämtland
PwC

Sidor