Medlemmar

Organisationskonsult
Previa
Reception - och konferenschef
Scandic Östersund Syd
Site Director
Sutherland Global Services Sweden AB
VD
Korsta Fastigheter AB
Kanslichef Överförmyndaren
Östersunds kommun
Ann Ragnvaldsson
Kontorschef, grundare KAJ63
KAJ63 AB
Ywonne Romild
Driftchef
ISS Facility Services AB
Chef Telefonbanken Östersund
Swedbank
Johanna Snell, Sveaskog Förvaltnings AB
Chef Virkesadministration
Sveaskog Förvaltnings AB
Margareta - analog influencer som gör det svårbegripliga livet lättbegripligt.
Inspiratör - föreläsare, utbildare, chefscoach, författare
Kraftskolan AB
Anna Ståhl
Kontorsområdeschef
PwC/Aspia
Avdelningschef Redovisning samt ägare Bodsjö Förvaltning AB
Statens servicecenter och Bodsjö Förvaltning AB

Sidor