Medlemmar

Johanna Snell, Sveaskog Förvaltnings AB
Chef Virkesadministration
Sveaskog Förvaltnings AB
Kontorsområdeschef BS Jämtland
PwC
Enhetschef och biträdande avd chef ekonomi
Statens servicecenter
VD och delägare
Glimrande AB
Asa Wengfelt
Chef på Ortoped- och Ryggkirurgiska mottagningen
Region Jämtland Härjedalen
Ägare Welogic Master i Matematik/pedagogik
Welogic AB
Gunilla Ödin
Avdelningschef
Jämtkraft AB
Kontorsområdeschef
PwC

Sidor