Medlemmar

Enhetschef och biträdande avd chef ekonomi
Statens servicecenter
VD och delägare
Glimrande AB
Asa Wengfelt
Chef på Ortoped- och Ryggkirurgiska mottagningen
Region Jämtland Härjedalen
Ägare Welogic Master i Matematik/pedagogik
Welogic AB
Gunilla Ödin
Avdelningschef
Jämtkraft AB

Sidor