Medlemskriterier

Qleader är ett nätverk för kvinnor i ledande position. Det innebär att du ska vara chef eller arbetsledare i en organisation eller ett företag, eller ha betydande styrelseuppdrag.

Men, för att verkligen platsa i Qleader är det inte bara titeln som väger in. Vi vill också att du är engagerad och beredd att aktivt delta i vår verksamhet. Vi förväntar oss att du tillsammans med oss vill medverka till att nätverket utvecklas och drivs framåt – för att i nästa steg bidra till utveckling och tillväxt i hela regionen.

Ditt engagemang handlar om att närvara vid gruppträffarna. Du bör också vara beredd på att hjälpa till med praktiskt arbete, till exempel i samband med föreläsningar och företagsbesök. Det är upp till varje grupp i nätverket att ansvara för att upprätthålla en hög kvalitet i föreningen Qleader.

Passar det här dig? Ansök om medlemskap genom att fylla i din ansökan här.