Styrelsen

070-6417410
070-1093883
Ordförande
063-14 90 97
Asa Wengfelt
Kassör
073-809 17 36
Sekreterare
+46 (0)70-3042072
Suppleant
0702151773