Styrelsen

070-1093883
Ordförande
063-14 90 97
Asa Wengfelt
Kassör
073-809 17 36
Sekreterare
+46 (0)72-9809354
Suppleant
0702151773